Yenileşim Yönetimi

Yy1

Eğitim dili : Türkçe


Sertifika tipi : Katılım sertifikası


Kurumsal Akademi : 5S Consulting


Eğitmen : Cahit Günaydın

Eğitim süresi : 45 dakika Eğitim geçerlilik gün sayısı : 30 gün Eğitim fiyatı : 30,00 ₺

Yenileşim Yönetimi

Eğitimin hedefi
Katılımcılara  İnovasyon (Yenileşim) önetimi konusunda ülkemizde ve dünyada başarılı olmuş şirketlerin ürün, süreç ve pazarlama inovasyonları örneklerini paylaşmak ve kurumlarında Yenileşim Yönetimini başlatmalarına destek olmaktır. Yenileşim Yönetimi “öğrenilebilir” ve “geliştirilebilir“ bir yönetim sistemi olup trend gibi algılanması bilimsel bir disiplin olduğunu gözden kaçırmaktadır.

Eğitimin içeriği
İnovatif (yenileşimci) fikrin doğuşu, İnovasyon çeşitleri, İnovasyon paradigması, İnovatif şirketlerin sırları, Arge ve teknoloji sistemi nasıl yenileşir? Yenileşim atölyeleri, Kişisel yenileşim yeteneği nasıl geliştirilir? Kurumsal yenileşim kapasitesi nasıl değerlendirilir? Yenileşim konusunda başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler, İnovasyon Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar.

Katılımcı profili
  • Üst ve orta kademe yöneticiler,
  • Arge, üretim, kalite ve satış mühendisleri,
  • İnovasyon (yenileşim) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm sivil toplum kuruluşu üyeleri.

Ön bilgi gerekliliği
Bu eğitime katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekliliği aranmamaktadır.

Açıklama
Bu program tamamlandığında aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:
  • Kişisel yenileşim yeteneğinin değerlendirilmesi
  • Kurumsal yenileşim kapasitesinin ölçülmesi
  • Ürün, süreç ve pazarlama yenileşimi kavramlarının pratiğe dönüşmesi Kurumun arge ve teknoloji sistemine yenileşim stratejilerinin entegrasyonu